Oferta

Oferuję profesjonalną pomoc w trudnościach związanych z:

 • Funkcjonowaniem społecznym osobom doświadczającym trudności w relacjach interpersonalnych
 • Radzeniem sobie z poczuciem chronicznego zagrożenia lub lęku
 • Trudnościami w radzeniu sobie z lękiem fobicznym lub atakami paniki
 • Przeżywaniem niepokoju, obniżonego nastroju, przygnębienia  lub depresji
 • Poczuciem krzywdy, winy lub poczuciem wstydu
 • Problemami długotrwałego stresu
 • Adaptacją w nowych sytuacjach
 • Brakiem motywacji i poczuciem braku sensu
 • Stanami gniewu i kontroli agresywnych zachowań
 • Smutkiem i żalem po stracie
 • Tendencjami autodestrukcyjnymi
 • Problemem ofiar przemocy domowej
 • Kryzysach małżeńskich
 • Problemami wychowawczymi
q

Rozpoczęcie psychoterapii

poprzedzam dwoma spotkaniami konsultacyjnymi, podczas których rozpoznajemy trudności i problemy z jakimi się Państwo borykają. Staramy się ustalić ich źródło, określić sposoby radzenia sobie, poznać historię życia, która mogła mieć wpływ na kształtowanie się tych trudności, oraz określić cele, kierunek i ścieżkę terapii.

Pierwsze spotkanie

konsultacyjne odbywa się w charakterze wywiadu psychologicznego i w dużej mierze polega na tym, że zadając Państwu pytania staramy się ustalić obszar trudności i problemów dla dalszej pracy psychoterapeutycznej.

Na drugim spotkaniu

kończymy rozpoczęty tydzień wcześniej wywiad, a następnie możliwie rzetelnie i precyzyjnie opowiadam o konkretnym obszarze pracy do pogłębionej terapii. Ustalamy razem z Państwem jej cele, omawiamy kierunek oraz ustalamy kontrakt terapeutyczny.
Na drugim spotkaniu ustalamy również częstotliwość sesji oraz przybliżony czas trwania terapii.

Prowadzę psychoterapię

jako psychoterapeuta zrzeszony w British Association for Counselling & Psychotherapy . Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym tego towarzystwa. Wszystkie informacje, uzyskane od Państwa podczas terapii jak również informacja o uczestniczeniu w terapii z mojej strony pozostają poufne. Nie pobieram opłat za przełożenie sesji w ciągu jednego tygodnia, jeśli uda nam się zamienić termin. Natomiast w przypadku braku dostępnego terminu lub odwołaniu sesji, będę prosił o poniesienie pełnych kosztów.