Mgr Wojciech Dubiel

Psychoterapeuta, Specjalista Psychoterapii Uzależnień – w procesie certyfikacji, Pedagog. Absolwent Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie i Instytutu Metanoia w Londynie. Pracuję w nurcie integracyjnym pod superwizją psychoterapeutów i superwizorów British Association for Counselling & Psychotherapy

   Doświadczenie zawodowe:

 • Prywatny Gabinet Psychoterapii w Londynie – Psychoterapeuta
 • M i n d – Instytut Psychoterapii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łodzi – Dyrektor Instytutu
 • Access to Resources Team, Croydon Council, Londyn – Project Officer
 • Pogotowie Opiekuńcze, Croydon Council, Londyn – Shift Manager
 • Londyński oddział Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej – Nauczyciel Akademicki
 • Rowden House School, Anglia – Shift Leader
 • Centrum dla dzieci autystycznych “Navicula” – wolontariat

   Praktyka:

 • Komenda Miejska Policji w Łodzi. Wydział Dochodzeniowo Śledczy
 • Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci I Młodzieży w Kiernozi
 • Readaptacyjny Ośrodek dla Dzieci I Młodzieży “MONAR” Łódź
 • Zakład Karny w Łowiczu

   Dodatkowe szkolenia kierunkowe CPD

 • Post Graduate Foundation Certificate in Cognitive Behavioural Therapy
 • Practitioner Certificate in Cognitive Behavioral Therapy
 • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Cognitive & Behavioural Therapy for Depression & Suicide – given by Dr. Christine Padesky
 • Working with Children and Adolescents with Neurodevelopmental and Neuropsychiatric Disorders and their Families
 • Dissociative States and Child Abuse
 • Workring with Wounds: Approaching trauma psychodynamically
 • When Mummy Wants You to Die: The role of infanticidal wishes in the genesis of psychosis
 • Safeguarding Children and Young People: NCFE Level 2
 • Conflict Management
 • Safeguarding Children at Risk due to Neglect
 • Programy i Strategie Psychoterapii DDA – praca nad śladami toksycznych traum i relacji z rodzicami
 • Praca nad wyobraźnią, symbolami i narracjami osobistymi w psychoterapii
 • Psychoterapia uzależnień behawioralnych

   Publikacje / Prezentacje na konferencjach / Staże zawodowe

 • Emigracja, a zdrowie psychiczne. Zagrożenia związane z powrotem do kraju
  * www.powroty.gov.pl *
 • 2007 Sierpień. Coventry, Wielka Brytania. International Conference National Children’s Bureau „Pedagogy? How do we do?”
 • Rehabilitacyjno – Readaptacyjny Ośrodek dla Dzieci I Młodzieży “MONAR” Łódź – Staż

   Główny obszar zainteresowań:

 • Prowadzenie indywidualnej i grupowej psychoterapii oraz poszukiwanie integracji jej ortodoksyjnych nurtów
 • Prowadzenie psychoterapii dorosłych dzieci alkoholików (DDA) i osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych
 • Przeciwdziałanie i badanie wpływu przemocy w rodzinie na ślady bolesnych i traumatycznych doświadczeń
 • Analiza dysfunkcjonalnych schematów osobowościowych oraz ich wpływu na kontekst relacyjny
 • Praca pedagogiczna i terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami rozwojowymi

Badanie znaczenia nawiązywania, pogłębiania i utrwalania relacji pedagogicznej oraz jej roli w rozwoju dziecka

   Członkostwo:

 • British Association for Counselling & Psychotherapy Reg-MBACP 067756
 • Polska Federacja Psychoterapii
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne