PSYCHOTERAPIA

Indywidualna

Par

Grupowa

Dzieci

Gabinet rekomendowany przez Instytut Psychologii Zdrowia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

mgr Wojciech Dubiel

Psychoterapeuta, Specjalista Psychoterapii Uzależnień – w procesie certyfikacji, Pedagog. Absolwent Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie i Instytutu Metanoia w Londynie. Pracuję w nurcie integracyjnym pod superwizją psychoterapeutów i superwizorów British Association for Counselling & Psychotherapy.

Główny obszar zainteresowań:

Prowadzenie indywidualnej i grupowej psychoterapii oraz poszukiwanie integracji jej ortodoksyjnych nurtów.

Zapisy na terapię przyjmuję
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00-18:00.

OFERTA

Oferuję profesjonalną pomoc w trudnościach związanych z:

Funkcjonowaniem społecznym osobom doświadczającym trudności w relacjach interpersonalnych

Radzeniem sobie z poczuciem chronicznego zagrożenia lub lęku

Trudnościami w radzeniu sobie z lękiem fobicznym lub atakami paniki

Przeżywaniem niepokoju, obniżonego nastroju, przygnębienia  lub depresji

Poczuciem krzywdy, winy lub poczuciem

Problemami długotrwałego stresu

Adaptacją w nowych sytuacjach

Brakiem motywacji i poczuciem braku sensu

Stanami gniewu i kontroli agresywnych zachowań

Smutkiem i żalem po stracie

Tendencjami autodestrukcyjnymi

Problemem ofiar przemocy domowej

Kryzysach małżeńskich

Problemami wychowawczymi

JAK TRAFIĆ